🎅🏾 Santa Claus: Medium-Dark Skin Tone on Google Android 6.0.1

Santa Claus: Medium-Dark Skin Tone is unsupported on Google Android 6.0.1.

The 🎅🏾 Santa Claus: Medium-Dark Skin Tone emoji is not supported on Google Android 6.0.1.

Android 6.0.1 was released on Dec. 7, 2015.

Related